top of page

Règleman sou enfòmasyon prive

Yon règleman sou enfòmasyon prive se yon deklarasyon ki divilge kèk oswa tout fason yon sit entènèt kolekte, itilize, divilge, ak jere done vizitè ak kliyan li yo. Li satisfè yon egzijans legal pou pwoteje vi prive yon vizitè oswa yon kliyan.

Peyi yo gen pwòp lwa yo ak kondisyon diferan pou chak jiridiksyon konsènan itilizasyon règleman sou vi prive. Asire w ke w suiv lejislasyon an ki gen rapò ak aktivite w yo ak kote w ye a. 

An jeneral, ki sa ou ta dwe kouvri nan Règleman sou enfòmasyon prive ou a?

  1. Ki kalite enfòmasyon ou kolekte?

  2. Ki jan ou kolekte enfòmasyon?

  3. Poukisa ou kolekte enfòmasyon pèsonèl sa yo?

  4. Ki jan ou estoke, itilize, pataje ak divilge enfòmasyon pèsonèl vizitè sit ou a?

  5. Ki jan (e si) ou kominike ak vizitè sit ou a?

  6. Èske sèvis ou a vize ak kolekte enfòmasyon nan men Minè?

  7. Mizajou politik sou enfòmasyon prive

  8. Enfòmasyon sou kontak


Ou ka tcheke deyò sa aatik sipòpou resevwa plis enfòmasyon sou fason pou kreye yon règleman sou enfòmasyon prive


Eksplikasyon ak enfòmasyon yo bay la yo se sèlman eksplikasyon jeneral, enfòmasyon ak echantiyon. Ou pa ta dwe konte sou atik sa a kòm konsèy legal oswa kòm rekòmandasyon konsènan sa ou ta dwe aktyèlman fè. Nou rekòmande pou w chèche konsèy legal pou ede w konprann epi ede w nan kreyasyon règleman sou enfòmasyon prive w. 

bottom of page