top of page
MM_06124.jpg

Akademisyen

Will my child get into a 'good' college after graduation?

This is a question we imagine most parents have on their minds at this critical time. Our response is to prepare our students to be "world beaters". Armed with precision tools to make informed decisions about their futures, then consciously electing the path, which will truly have the greatest positive impact in their lives. We believe, wholeheartedly, that the 21st century graduate must be instructed on how to think more deeply rather than what to think. 

Klas kolèj ak òf AP

Nou bay yon pwogram akademik solid ki ankouraje pwòp tèt ou ak bon abitid travay. Gradye nou yo prepare pou edikasyon siperyè ak karyè. Nou bay elèv yo opòtinite pou yo pataje lide youn ak lòt, pèsonèl la ak kominote a. Elèv nou yo patisipe nan aprantisaj ki baze sou pwojè ak demontre metriz atravè evalyasyon pòtfolyo akademik. 

VCHS COURSES
VCHS Experience

Victory's Advisory Program

All Victory students have an advisory class as part of their coursework. Thus, students will meet every day as part of their curriculum. It consist of a balance of literacy lessons, college and career information, lessons on the following study skills and habits of, mind necessary for academic success.
Students will learn how to ask the right kind of questions, how to speak and how to listen effectively. They will learn how to write for a range of purposes, oral presentation skills and systematically work on vocabulary development. 

Victory's Performance Overview

College Friends

85%

Empty Classroom

100%

Image by Vasily Koloda

91%

85% student attendance rate and that number is rising

100% of students apply to either a SUNY/CUNY college

91% retention rate of students graduate in four years 

VCHS Performance overview

Aktivite ak Lòt Opòtinite

Victory te fè patenarya ak Triad ak Project MOVE, pou ofri plizyè opòtinite apre lekòl, tankou The Young Entrepreneurs Club, Visual Arts Club, Brothers Break Bread, Girls Generating Greatness, Hey there Beautiful, GEMs, Robotics Club, ak Teen Momentum Leadership. Training.  Anplis de sa, Victory ofri elèv yo ekip espò apre lekòl yo an kolaborasyon ak tout ekip kanpis la, Vikings, nan Konplèks Edikasyonèl South Shore.

Extra-curricular

Extracurricular

_DSC7552
_DSC7141
IMG_6778
MM_06110

Patnè ak Kolaborasyon Lekòl yo

 • Eksplore Atizay yo

 • Sibvansyon 21yèm syèk la

 • Imajine Akademi

 • Pwojè MOVE

 • Momentum Edikasyon

 • GEM

 • Hey la Bèl

 • PanseCERCA

 • Kolèj Konfyan

 • FEMCHO

 • Promethean

 • Platinum Edge Leson patikilye

Lidèchip ak Resous paran yo

 • Ekip Lidèchip Lekòl la

 • Koòdonatè Paran

 • Asosyasyon Paran yo

Graduate hugging parent/mentor

Enskri pou w resevwa nouvèl
ak Enfòmasyon

Mèsi pou soumèt!

Join Nou sou Vwayaj la

Victory Collegiate High School Logo

VCHS

 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

© 2007 Victory Collegiate High School pa Mario M.

bottom of page