top of page
VCHS Vission/Mission

Konsantre ansèyman

TRACKING and ASSESSING content target skills in order to reach MASTERY for all
Purpose Wall.png

OBJEKTIF nou an

P

Pèspektif: (Ki jan nou ka analize ak nan anpil ka chanje lantiy la nan
ki jèn yo wè tèt yo ak mond ki antoure yo)

Angaje nan yon imajinasyon ouvè ki pèmèt tout moun gen senpati/kwasans
 

U

KONPRANN: (Ki jan nou ka evite pyèj yo nan anseye nou
elèv yo “ki pou panse” olye yo anseye yo “kijan pou yo panse”?) 

Ou dwe toleran nouvo lide, kilti, eksperyans, bezwen endividyèl ak diferans endividyèl yo.
 

R

RIIGORI: (Kijan nou ka defi youn lòt  pou travay di, reflechi pi fon
epi pran anpil fyète nan travay nou an)

 “PA KITE!” Devlope pèsistans ak rezistans ki kondwi kiryozite yo nan lòd yo dekouvri sa ou pa konnen.
 

P

REZOUD PWOBLEM:Èske konvèti yon eta aktyèl aktyèl nan yon eta avni vle ki pi bon, kidonk ou te "fè bagay sa yo pi byen."  Kèlkeswa lè w ap panse ak kreyativite-ak-kritik sou fason pou ogmante kalite lavi (oswa pou evite yon diminisyon nan kalite) pou tèt ou ak/oswa pou lòt moun, ou patisipe aktivman nan rezoud pwoblèm. .  
 
Yon objektif enpòtan nan edikasyon se ede elèv yo aprann kijan pou yo panse plis pwodiktif pandan y ap rezoud pwoblèm, nan konbinepanse kreyatif(poujenerelide) akpanse kritik(pouevalyelide).  Tou de mòd panse yo esansyèl pou yon pansè pwodiktif byen awondi.

O

KOMINIKASYON Louvri: (Kijan nou kreye yon dyalòg ouvè ak onèt ak elèv yo ak fanmi yo ki pèmèt pi gwo chans pou yo reyisi?) 

Ankouraje yon sans de fè pati pou asire tout elektè ki nan la
kominote eskolè yo reprezante, ankouraje yo ak otorize yo.
 

S

KONSYANS SOSYAL: (Kijan aksyon nou yo ka gen yon enpak pozitif sou fanmi ak kominote nou yo?) 

Pou ankouraje kominote a atravè devlopman endividyèl ak inisyativ ki gen enpak sou mond lan bò kote nou.
 

E

ATTANTS: (Ki distans elèv nou yo pral ale?)

PURPOSE
Purpose Wall.png

Chèf lekòl la

The Team
Staff Portraits-23.jpg

Sheena Garwood-Kenwood

Sheena Garwood-Kenwood te vin Direktè Enterimè Victory Collegiate High School an Jiyè 2021. Li fyè dèske li fèt ak grandi nan Brownsville, Brooklyn, New York. Madam Kenwood te fè yon BA li nan Sikoloji nan Inivèsite Tulane. Apre sa, li te resevwa MA nan edikasyon nan Touro College ki te swiv pa MA nan lidèchip lekòl nan College of Saint Rose.

Madam Kenwood te kòmanse karyè li an 2004 kòm yon pwofesè Edikasyon Espesyal pou timoun ki soufri Otis. An 2010 li te rantre nan fanmi Victory Collegiate kòm yon Pwofesè ak Konseye. An 2013 li te fè tranzisyon nan wòl Direktè Kilti Lekòl la ak Dirijan Pwofesè Edikasyon Espesyal. An 2016 li te nonmen Asistan Direktè Edikasyon Espesyal epi li te pase kat dènye ane yo ap sipòte pwofesè, elèv yo, ak paran nan Victory Collegiate High School.

Kounye a k ap antre nan 11yèm ane li kòm yon anplwaye NYC DOE, Madam Kenwood fè efò pou l vin yon Direktè ki gen kè sansib ak transparans ak senpati. Madam Kenwood pral kontinye misyon li pou konsantre sou byennèt akademik ak sosyal TOUT elèv yo. Li pral kontinye bay fakilte li yo, elèv yo, paran yo, ak kominote yo pisans nan bay yon anviwònman aprantisaj ankourajan pou TOUT elèv yo.

Meagan Stevens

(Assistant Head of School)

Erica Griffith-Ogis

(Assistant Head of School)

​Bobbyann Ware

(Director of Community Affairs)

Celeste Moses

(Secretary)

Chauta Clayton

(Director of Academic Life)

Shawn Marks

(Parent Coordinator)

Shaquana Whiteside

(Social Worker)

Jacqueline Benjamin

(SAPIS Worker)

Shemei John

(Technology Coordinator)

Reginald Gustave

(ProjectPower)

Parents Teacher Association:

(President) - Tiffany Bowe

(Secretary) - Nyree Washington

(Treasurer) - Isha Greaves

Leadership/Facaulty/Staff
Faculty

Hutti Scutt

Pwofesè Angle 12yèm ak 11yèm ane

Barbara Abrams

Pwofesè syans sosyal 12yèm ane

Vayola Prophete

Pwofesè Syans 12yèm ak 10yèm ane

Mandisa Rowe

Sipò ansèyman 12yèm ane

Vanessa Dordal

Sipò ansèyman 12yèm ane

Alethea Leo

Pwofesè Panyòl 12yèm, 11yèm, & 10yèm ane

Gerry Conze

Parapwofesyonèl 12yèm ane

Amy Miller

Pwofesè Edikasyon Fizik klas 9yèm-12yèm ane

Bryanne Flaherty

Pwofesè Edikasyon Fizik klas 9yèm-12yèm ane

Sharon Anderson

Kowòdonatè ESL klas 9yèm-12yèm ane

Medjine Jean Louis

Sipò ansèyman 10yèm ane

Elizabeth Palermo-Engerow

Sipò ansèyman 10yèm ane

Jonatan Coicou

9yèm Pwofesè Syans Sosyal

Megan Lane

Pwofesè angle 11yèm ane

Greg Hinckson

Pwofesè Matematik 9yèm ak 11yèm ane

Filip Rebrovic

Pwofesè Syans 11yèm ane

Abenaa Witty

Pwofesè syans sosyal 11yèm ane

Megan Stevens

Sipò ansèyman 11yèm ane

Cecilia Amato

Parapwofesyonèl 11yèm ane

Samantha Campbell

Pwofesè Angle 9yèm ak 10yèm ane

Claude Stuart

Pwofesè Matematik 9yèm ak 10yèm ane

Jonatan Coicou

9yèm Pwofesè Syans Sosyal

Nneka Wallace

Pwofesè Syans 9yèm ane

Cecil Spurlocke-Shackleton

Sipò ansèyman 9yèm ane

Laverne Simmons

Parapwofesyonèl klas 9yèm ane

Partnerships

Patenarya Lekòl yo

Platinum Edge.jpeg
BES+Think+CERCA+logo.png
project move temporary LOGO (1).png
college confident.png
Promethean logo.jpeg
TRIAD LOGO (1).jpg
CN_logo.jpeg
unnamed.jpeg
nyuhealth.jpeg
imagine academy logo.png
ETA-Logo-Square-002.jpeg
Gilder Lehrman.jpeg
Graduate hugging parent/mentor

Enskri pou w resevwa nouvèl
ak Enfòmasyon

Mèsi pou soumèt!

Join Nou sou Vwayaj la

Victory Collegiate High School Logo

VCHS

  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

© 2007 Victory Collegiate High School pa Mario M.

bottom of page